Adrialand - Itálie, Chorvatsko, Černá Hora, Slovinsko Itálie

Italský jazyk

Italština je románský jazyk, kterým mluví asi okolo 63 milionů lidí především v Itálii a ve Švýcarsku. V obou zemích je italština  úředním jazykem.
Jelikož Římané vládli tak velkému území, byla latina oficiálním jazykem velké části Evropy. Před vznikem římského impéria lidé hovořili vlastními jazyky a smísením těchto řečí s latinou vzniklo mnoho dialektů, které se používají dodnes.

Standardní italský jazyk byl silně ovlivněn toskánským dialektem a je střední variantou mezi italsko-dalmatskými jazyky z jihu a severními galsko-italskými jazyky.
Italština je obvykle považována za latině nejpodobnější z hlediska slovní zásoby, přestože rumunština má k latině nejblíže systémem skloňování.

Itálie mapa

Itálie
cze sk